Plan i opis zajęć na wrzesień 2018.

Plan i opis zajęć na wrzesień 2018.

NAUKA CZYTANIA/LICZENIA ( poniedziałki 16.00-17.00)

NAUKA CZYTANIA:

Zapraszamy na zajęcia dzieci w wieku od 4 do 7 lat które nie potrafią czytać.

Będziemy uczyć dzieci czytać metodą sylabową.

Etapy nauki czytania sylabami

Nauka czytania sylabami naśladuje etapy rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze do wyrazów i zdań).

W nauce czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną etapy są dokładnie określone:

Etap I – od samogłosek prymarnych (A, do sylaby otwartej
Etap II – od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
Etap III – czytanie sylab zamkniętych
Etap IV – czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
Etap V – samodzielne czytanie tekstów

Pierwszym poważnym błędem, będącym przyczyną późniejszych trudności szkolnych uczniów, jest podawanie dzieciom nazw liter. Rodzice (czasem, niestety, także nauczyciele) mówią dzieciom: ‘to litera em, a to litera ce‘. Operowanie nazwami liter wymaga wiedzy metajęzykowej, której dzieci jeszcze nie posiadają i nie jest im ona konieczna na tym etapie nauki. Nazywanie liter przez dzieci podczas czytania powoduje powstawanie „wyrazów”, których dziecko nigdy w rzeczywistości nie słyszało. I tak kiedy uczennica klasy zerowej czyta ‘jotajotkao’ trudno, nawet dorosłemu, usłyszeć w tym wyrazie słowo jajko. Drugi błąd to głoskowanie wyrazów powodujące, iż podczas wymowy spółgłosek pojawia się element wokaliczny, np. dom – dy o my, dziecko zapisuje ‘dyomy’, tak bowiem słyszy „głoskowane” wyrazy.

NAUKA LICZENIA:

Uczymy dzieci liczenia na konkretach, poprzez gry i zabawy, to naturalny sposób na przyswojenie nowej wiedzy.

Kolorowe klocki, patyczki czy kasztany postaramy się wykorzystać do wprowadzenia dziecka w świat matematyki. Jest wiele sposobów aby nauka matematyki była ciekawa i zachęcająca.

Wszystkie możliwe materiały wykorzystamy w naszej Akademii.

Zajęcia będą się odbywać w poniedziałki od godz 16.00 do 17.00. Zaczynamy 17 września. Zajęcia trwają 4 miesiące/12 spotkań po 1h. Koszt 440 zł

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ( poniedziałki 17.15-18.45)

Trening umiejętności społecznych skierowany jest dla dzieci i młodzieży

w wieku od 4 do 15 lat. (grupy dobieramy wg wieku i cech temperamenalnych)

Grupy po 6 osób.

TUS jest to cykl 12 spotkań, trwających po 90 minut. Koszt całego cyklu to 600zł,  istnieje możliwość opłaty w ratach. Zajęcia grupowe skierowane do dzieci nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

 Celem zajęć jest:

  • trening umiejętności społecznych
  • trening umiejętności komunikacyjnych
  • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
  • umiejętność współpracy w grupie
  • metody radzenia sobie z emocjami
  • praca nad przestrzeganiem zasad
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
  • odreagowanie napięć emocjonalnych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem prowadzącym zajęcia.

Bezpłatne indywidualne spotkanie Terapeuty z rodzicami po zakończeniu TUS.

Zajęcia prowadzone są przez Psychologa/Certyfikowanego Terapeutę TUS.

Zaczynamy 17 września w poniedziałki w godz. 17.15-18.45

 

TRENING PAMIĘCI (wtorki 17.00-18.00)

Trening ten uaktywnia kreatywność i mocno rozbudowuje wyobraźnię dziecka. Dziecko w krótkim czasie zaczyna zapamiętywać duże ilości informacji, bawiąc się przy tym w wymyślanie śmiesznych historyjek. Dzięki tym ćwiczeniom dziecko nabiera zaufania do siebie i swoich zdolności. Owocem tego jest większa pewność siebie i lepsze radzenie sobie ze stresem szkolnym.

W programie kursu przewidziano takie zagadnienia jak: * Trening pamięci krótkotrwałej * Trening pamięci długotrwałej * Koncentracja uwagi * Pobudzenie kreatywności * Mnemotechniki * Metoda Łańcuszkowa * Metoda Lokalizacji * Metoda Symboli * Zapamiętywanie różnych elementów i treści  * Zapamiętywanie tekstów * Zapamiętywanie innych informacji (np. kolorów, liter, cyfr, dat, imion i nazwisk) * Burza mózgów.

Zajęcia będą odbywać się we wtorki. Zaczynamy 18 września/12 spotkań. Koszt 440 zł.

 

KURS SZYBKIEGO CZYTANIA (wtorki 18.05-19.05)

W trakcie kursu czeka na Was bardzo dużo ćwiczeń, które mają na celu zwiększenie  tempa czytania i polepszenie zrozumienia czytanego tekstu. Oczywiście nie zabraknie również wielu filmów, dzięki którym zobaczycie, jak wykonywać pewne ćwiczenia oraz poznacie cenne wskazówki dotyczące nauki szybkiego czytania.

Celem tego kursu jest nie tylko poprawa prędkości czytania, ale również nauka szeroko pojętej pracy z tekstem po to, aby:

– lepiej zapamiętywać informacje

– szybciej się uczyć

– efektywniej selekcjonować informacje

– zaoszczędzić czas

Będziemy również pracować nad koncentracją i poszerzaniem pola widzenia.

Kurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat.

Zapraszamy na 4 miesiące kursu/12 spotkań po 1h, już po takim czasie będą zauważalne efekty!

Kurs szybkiego czytania w każdy wtorek  w godz 18.05-19.05. Zaczynamy 18 września.

Koszt 600 zł

 

RYTMIKA ( środy 16.00-17.10)

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez cztery miesiące w każdej grupie wiekowej.
Czas zajęć dla grupy 5-6-latków – 40 min, dla grupy 3-4-latków 20 min.
W ciągu całego cyklu w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.
W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

*dynamiczne /uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem;

*agogiczne /ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki;

*artykulacyjne /uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych;

*ćwiczenia reagowania na temat melodyczny /tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej;

*odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego, i prostych tematów rytmicznych;

Zajęcia odbywać się będą w środy godz 16.00-16.20 – 3-4 latki; 16.30-17.10 – 5-6 latki

Zaczynamy cykl 19 września do 19 grudnia.

12 spotkań koszt 3-4 latki 200 zł ; 5-6 latki 240 zł

 

WARSZATY MAŁEGO GENIUSZA  (środy 17.15-18.45) (wiek 7-12 lat)

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci które chcą zwiększyć swój potencjał umysłu.

Celem warsztatu jest poszerzenie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka.

Zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy i zachęcający. Tworzymy nawyk twórczego eksplorowania najbliższego otoczenia. Wspólnie ćwiczymy wyobraźnię i odwołujemy się do niej. Systematycznie rozszerzamy wiedzę dzieci o otaczającym świecie.
Ośmielamy do zadawania pytań i zaspakajania ciekawości. Uczymy konstruktywnej współpracy i dobrej rywalizacji.  Podczas 1.5 godz dzieci  pozyskują dużą dawkę wiedzy!

Dzięki naszym warsztatom dziecko będzie odnosiło większe sukcesy w szkole.

Zajęcia będą się odbywać w środy w godz.17.15-18.45.

Zaczynamy 19 września/12 spotkań/1.5h. Koszt 480zł.

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE  (czwartki 16.00-17.00)

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-8 lat oraz 9-12 lat. Na zajęciach dzieci wykonują prace manualne, malują, rysują, wycinają, lepią, sklejają. W zależności od tematu zajęć, który jest podany przy ustaleniu terminu.

Zajęcia plastyczne są podstawową formą ekspresji twórczej, w której dziecko ma możliwość wyrażania emocji i przeżyć w toku swojej aktywności.  Ćwiczenia plastyczne w dużej mierze pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

Zapraszamy na cykl 12 spotkań. Zaczynamy 20 września. Koszt 240 zł.

 

WARSZTATY TEATRALNE ( czwartki 17.15-18.45)

Warsztaty teatralne stanowią formę ekspresji twórczej, która wspomaga wszechstronny rozwój.

Ma za zadanie przede wszystkim dać upust kreatywności i doskonalić umiejętności twórczego myślenia, a przy okazji pomaga w przełamywaniu zahamowań, kształtuje umiejętność posługiwania się językiem oraz wyrażania emocji za pomocą gestów, ruchów i mimiki.

Pracujemy nad swobodą ciała i mowy.

Po ukończeniu kursu dzieci odegrają przedstawienie teatralne dla rodziców.

Warsztaty będą odbywały się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Koszt zajęć 420zł. Kurs trwa 4 miesiące/12 spotkań po 1.5h

Termin czwartki 17.15-18.40

Zaczynamy 20 września!

Nasze atuty:

*zajęcia prowadzone są w małych grupach – do 8 osób,

*kursy odbywają się z zastosowaniem nowoczesnych środków audiowizualnych ( multimedialne programy komputerowe), pomoce naukowe,

*nie dajemy się nudzić – zajęcia mają dynamiczny charakter i różnorodne ćwiczenia,

*w trakcie kursu spotykamy się z rodzicami, aby przekazać informację o wynikach,

*aby jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować uczestników przeprowadzamy konkursy z niespodziankami,

*wszystkie zajęcia będą prowadzone przez pedagogów i psychologów odpowiednio przeszkolonych.

 

 

Leave A Comment