Loading...

Zajęcia wrzesień 2018

Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy, szczegółowy plan oraz opis zajęć

Dzień dobry!

Twórcza Akademia Rozwoju  jest miejscem, w którym pasja, nauka i zabawa łączą się w jedno. Nauczamy poprzez zabawę oraz rozwijamy kreatywne myślenie.

Zapraszamy na zajęcia indywidualne korekcyjno–kompensacyjne.
(50 min-60 zł)

Zajęcia mają na celu korygowanie nieprawidłowości w uczeniu się, będących przyczyną niepowodzeń i błędów dziecka. Przyczyną owych nieprawidłowości mogą być:

-deficyty w zakresie funkcji poznawczych,
-nieharmonijny rozwój intelektualny,
-nieprawidłowe nawyki uczenia się wykształcone we wczesnych etapach    edukacji.

Korekcji, czyli inaczej poprawianiu, usprawnianiu funkcji, dokonuje się za pomocą ćwiczeń specjalnie dobranych do indywidualnych potrzeb ucznia (pierwsza konsultacja bezpłatna).

Dlaczego te zajęcia są dla Twojego dziecka?

Zajęcia plastyczne

są podstawową formą ekspresji twórczej, w której dziecko ma możliwość wyrażania emocji i przeżyć w toku swojej aktywności. Ćwiczenia plastyczne w dużej mierze pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, a jednocześnie radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

Warsztat dotyczący emocji

warsztaty grupowe, podczas których uczestnicy poznają emocje oraz podstawowe etapy strategii radzenia sobie z nim. Podczas zajęć, szczególny nacisk zostanie położony na uwzględnienie, opanowywanie negatywnych emocji takich jak złość czy agresja. Każda z prezentowanych emocji będzie omawiana, a dzieci będą miały okazję do eksperymentowania w bezpiecznych warunkach.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń 510 395 400